Een fijn gastrouderbureau uit Brabant

Professionaliteit

versiering
grid voor eenvoudige pagina layout

Onze professionele aanpak kenmerkt zich door een aantal aspecten:

  • Ons inspectierapport van de GGD West-Brabant, die over het naleven van de Wet op Kinderopvang gaat, is online na te lezen.
  • We zijn officieel lid van de branche-organisatie in de kinderopvang, waarbij gewerkt wordt met de door hen opgestelde Algemene voorwaarden
  • Er wordt gestreefd naar een actieve oudercommissie, die gevraagd en ongevraagd feedback geeft aan GOB Just-4-Kids.
  • Er is een gastoudercommissie, waarin enkele gastouders meedenken met de gang van zaken rondom wetgeving en dergelijke.
  • We zijn lid van een onafhankelijke klachtencommissie, welke op 1 januari 2016 verplicht gesteld is. Lees hier hoe je een klacht in kunt dienen en hoe wij deze opvolgen.
  • We handelen volgens het Protocol Wiegedood van de Stichting Wiegedood en werken met een officieel en goedgekeurd Protocol Kindermishandeling en –misbruik.
  • We werken met een privicy verklaring ter bescherming van jouw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verder voegen wij een stukje professionaliteit toe door onze zeer gedegen opleidingen, waardoor we de gastouders onderbouwde aandacht, ondersteuning en begeleiding kunnen geven.


Persoonlijk


Flexibel


Kleinschalig

versiering-2