De beste gastouder voor je kind
versiering
grid voor eenvoudige pagina layout

Tarieven en toeslagenGastouderbureau Just-4-Kids hanteert voor 2021 een adviestarief van € 6,49. Dit tarief valt volledig binnen de norm van de Kinderopvangtoeslag. Gastouders zijn echter vrij om een ander tarief te hanteren; dit zal bij een koppelingsgesprek dan ook besproken worden. 


De spelregels


 1. De bureaukosten zijn de enige administratieve kosten die door GOB Just-4-Kids in rekening worden gebracht.
 2. De facturen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk afgenomen uren, welke zijn overeengekomen door gastouder en vraagouder, met inachtneming van de contractueel vastgelegde termijn voor het wijzigen van de opvanguren.
 3. Elke maand worden deze uren middels een digitale urenstaat aan de vraagouder overlegd en ondertekend.
 4. Er wordt per kwartier gerekend en er is geen verplichting tot het afnemen van dagdelen. Wel wordt er een minimaal aantal uren per maand afgenomen vanwege het opbouwen en behouden van de band tussen de gastouder en het kind.
 5. Er zijn geen verdere kosten. Wel kan een gastouder zelfstandig een vergoeding voor het eten in rekening brengen. Dit wordt tijdens het koppelingsgesprek met de gastouder besproken.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag en dus op een teruggave van een aanzienlijk deel van de kinderopvangkosten, moeten zowel de kinderopvang als de aanvragers van de toeslag aan enkele voorwaarden voldoen.
Voorwaarden kinderopvang


 • De gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en daarmee goedgekeurd door de GGD West-Brabant.
 • Het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoet hiermee aan alle eisen die aan kinderopvang gesteld worden volgens de Wet op Kinderopvang.
 • Op de contracten tussen gastouder en vraagouder, tussen gastouder en gastouderbureau en tussen vraagouder en gastouderbureau staan alle verplichte gegevens vermeld.
 • Het gastouderbureau volgt de regels zoals voorgeschreven in de Algemene Voorwaarden voor de Gastouderopvang. AVG

Aan al deze voorwaarden wordt door GOB Just-4-Kids voldaan en bij opvang via GOB Just-4-Kids kun je dus aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag.


Voorwaarden aanvragers


 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
 • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • Jijzelf of je partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • Je werkt (in dienst van een werkgever, als zelfstandige of in de onderneming van je partner).
 • Of: Je ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet op Kinderopvang.

Deze voorwaarden gelden ook voor je toeslagpartner.


Lees meer over kinderopvangtoeslag op de site van de Belastingdienst.Landelijk Register Kinderopvang


Gastouderbureau Just-4-Kids is officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), waardoor je als vraagouder het recht hebt op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Om het exacte bedrag te berekenen dat je via de toeslagen kunt verkrijgen, klik hier.Persoonlijk


Flexibel


Kleinschalig

versiering-2