Gastouder worden in Brabant

Gastouderopvang

versiering
grid voor eenvoudige pagina layout
Het meest bepalend voor de kwaliteit van onze gastouderopvang zijn toch wel de gastouders zelf. Daarom investeren we hier heel graag in!

Vanzelfsprekend hebben we heel veel contact met onze collega’s en weten we wat er speelt. Daarnaast hebben stellen we jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelings Plan met ze op en evalueren we op jaarlijkse basis. Vraagouders krijgen dan vooraf de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen.
En natuurlijk lopen we spontaan ook nog wel eens bij ze binnen.


Kwaliteit

De kwaliteit van de opvang moet ook wettelijk gezien aan allerlei eisen voldoen. Elk gastouderbureau kan deze eisen naar eigen inzicht aanscherpen om de kwaliteit van de opvang nog verder te verbeteren. Wij houden ervan de lat iets hoger te leggen om de kwaliteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

Om zeker te zijn van een goede kwaliteit van de opvang, hanteren we nog een aantal officiële controlemogelijkheden:

  • De jaarlijkse Risico-Inventarisatie op (brand-) veiligheid en hygiëne
  • Een jaarlijkse controle op kennis van o.a. het pedagogisch beleidsplan, protocol Wiegedood en kindermishandeling


Kies jij ook voor het mooist werk dat bestaat?

Zoals je zult verwachten hanteren we een strenge selectie van onze gastouders. Hier een aantal op een rijtje:

  • Je bent minimaal 25 jaar oud en hebt ervaring met (eigen) kinderen. Zo ben je goed in staat jouw vraagouders aan te voelen en met hen mee te leven in de soms lastige combinatie tussen werken en opvang.
  • Je hebt minimaal een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn en een certificaat EHBO bij kinderen.
  • Je werkt volgens een pedagogisch beleidsplan en houdt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten.
  • Je vangt maximaal 6 kinderen tegelijk op in een veilige kleinschalige en kindvriendelijke omgeving.
  • Je bent verplicht een Verklaring omtrent Gedrag van het ministerie van Justitie te overleggen. Ook jouw huisgenoten boven de 18 jaar moeten deze inleveren.

Een groot deel van onze gastouders werkt met een VVE-programma, wat inhoudt dat we ons bezig houden met voor- en vroegschoolse educatie. Dit programma is speciaal geschreven voor het gebruik bij gastouderopvang en is geen verplichting, maar een aanvulling op ontwikkelingsaanbod.

Al onze gastouders volgen jaarlijks verplichte intervisie-uren volgens een door ons opgesteld ondersteuningsprogramma.

Ben jij geïnteresseerd geraakt in het mooie vak van de gastouder? Neem dan contact op!
Persoonlijk


Flexibel


Kleinschalig

versiering-2