Gastouder worden in Brabant
versiering
grid voor eenvoudige pagina layout

Gastouderopvang


De kwaliteit van de opvang kunnen we waarborgen door enkele belangrijke doelstellingen bij GOB Just-4-Kids:


 1. Een strenge selectie van gastouders
 2. Hoge kwaliteitseisen tijdens de opvang
 3. Regelmatige controle van de opvang

Om zeker te zijn van een goede kwaliteit van de opvang, hanteren we een aantal controlemogelijkheden:


 • De jaarlijkse Risico-Inventarisatie op (brand-) veiligheid en hygiëne
 • Een jaarlijkse controle op kennis van o.a. het pedagogisch beleidsplan, protocol wiegedood en kindermishandeling
 • Het jaarlijks opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Een jaarlijkse evaluatie met de gastouder, waarbij de vraagouders vooraf de mogelijkheid krijgen om een anonieme vragenlijst over hun gastouder in te vullen
 • Controle tijdens geplande afspraken bij de gastouder, zoals een koppelingsgesprek.
 • Onverwachte, spontane bezoekjes zonder reden of naar aanleiding van een klacht/conflict
De kwaliteitseisen


De kwaliteit van de opvang moet wettelijk gezien aan allerlei eisen voldoen. Elk gastouderbureau kan de wettelijke eisen naar eigen inzicht aanscherpen om de kwaliteit van de opvang nog verder te verbeteren. Wij houden ervan de lat iets hoger te leggen dan andere bureaus om de kwaliteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.


Waar moeten onze gastouders aan voldoen?


 • Onze gastouders zijn het liefst minimaal 25 jaar en hebben reeds ervaring met (eigen) kinderen. Zo zijn de gastouders goed in staat de vraagouders aan te voelen en met hen mee te leven in de soms lastige combinatie tussen werken en opvang.
 • Gastouders moeten minimaal een diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn en een certificaat EHBO bij kinderen hebben.
 • Gastouders werken volgens een pedagogisch beleidsplan en houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten.
 • Gastouders vangen maximaal 6 kinderen tegelijk op in een veilige kleinschalige en kindvriendelijke omgeving.
 • Gastouders zijn verplicht een Verklaring omtrent Gedrag van het ministerie van Justitie te overleggen. Ook huisgenoten boven de 18 jaar moeten deze inleveren.
 • Een groot deel van onze gastouders werkt met een VVE-programma (Kiki), wat inhoudt dat we ons bezig houden met voor- en vroegschoolse educatie. Dit programma is speciaal geschreven voor het gebruik bij gastouderopvang en is geen verplichting, maar een aanvulling op ontwikkelingsaanbod.
 • Al onze gastouders volgen jaarlijks verplichte intervisie-uren volgens een door ons opgesteld ondersteuningsprogramma.Persoonlijk


Flexibel


Kleinschalig

versiering-2